Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Kararları

BEDK Kararlarına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

http://www.bedk.gov.tr/KurulKarar.aspx

Bu konu ile ilgili olarak BilgiEdinmeHakki.Org’un 12 Mart, 2007 tarihli Basın Bülteni’ni okuyunuz:
KONU: Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu “Emsal Kararları” yerine bütün kararlarını yayınlamaya başladı
[PDF Versiyon]

Daha kolay ulaşım açısından BilgiEdinmeHakki.Org bugüne kadar yayınlanmış olan 757 BEDK kararını (07. 06.2004 – 09.11.2005 arasi) tek bir dosya haline getirdi (Son güncelleme: Mart 2008). Bu dosyayı BilgiEdinmeHakki.Org sitesinden aşağıdaki adresten temin edebilirsiniz: http://www.bilgiedinmehakki.org/doc/BEDK_kararlar.pdf
Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna (BEDK) itiraz
Yönetmeliğin 24. maddesi gereğince Kurul’a yapılacak itiraz başvurularının yazılı olarak yapılması gerektiğinden elektronik (e-mail) ve faksla yapılan başvurular BEDK tarafından işleme konulmamaktadır. İtiraz başvurularına mutlaka kurum veya kuruluşlara yapılan “Bilgi Edinme Başvuru Dilekçesi” ile varsa kurum veya kuruluşun cevap yazısının birer sureti eklenmelidir.

Adres:
Başbakanlık Merkez Bina B-04
Bakanlıklar/ANKARA
Tel : 0(312) 419 57 15
Faks : 0(312) 419 15 35