BilgiEdinmeHakki.Org 2008 Raporu

Bilgi Edinme Hakkı Vatandaş Kullanım İstatistikleri (2004-2007): Bir BilgiEdinmeHakki.Org Değerlendirmesi

Ağustos 2008

BilgiEdinmeHakki.Org hem 2007 yılının değerlendirmesini hem de 2004-2007 yıllarının değerlendirmesini içeren bu raporu Ağustos 2008 içinde Türk kamuoyu ile paylaşmak için hazırladı. Bu raporun amacı BEDK tarafından hazırlanan ve TBMM tarafından yayınlanan yıllık raporun geçmiş yıllara göre değerlendirilmesi ve yorumlanması, raporlarda verilmeyen bazı bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması ve uygulamada ortaya çıkan  sorunları günışığına çıkarmaktır.

2004 yılında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nu yürürlüğe sokan Devlet açıklık ve saydamlığın öneminin farkında olsa da, bu raporda da görüleceği gibi bu önemli hakkın kullanılmasında giderilmesi gereken çok büyük sorunlar vardır. Açıklık ve saydamlığın güvence altına alınması için ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun uygulaması ile ilgili  sorunların  giderilmesi için Başbakanlığı, Hükümeti ve TBMM’yi göreve davet ediyoruz.

Bu 14 sayfalık BilgiEdinmeHakki.Org raporunu PDF dosyası olarak indirebilirsiniz.

 

2008 Rapor Kapak

TKB Uyesi Belediyeler ve Vilayetler Incelemesi

Kasım 2004 – 1. İnceleme,
Şubat 2005- 2. İnceleme Av. Avniye Tansuğ’un BilgiEdinmeHakki.Org’un “Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması” raporundaki parametreler paralelinde, Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyeler ile bu belediyelerin sınırları içinde bulunduğu vilayetlerin Valilik web siteleri üzerinden yaptığı inceleme.

BEDK Toplantı ve İtiraz Karar Sayıları İncelemesi

BilgiEdinmeHakki.Org tarafından Bilgi Edinme Edinme Değerlendirme Kurulu’ndan (BEDK) 09 Mart 2007 tarihinde elde edilen bilgilere göre 24/05/2004 – 26/02/2007 tarihleri arasında BEDK 2.475 itiraz başvurusu hakkında karar vermiştir. BEDK, BilgiEdinmeHakki.Org’a bu kararların 69 toplantı sonucunda karara bağlandığını ve 28 Toplantıya ilişkin Karar Defterlerinin www.basbakanlik.gov.tr adresinde yayınlandığını bildirmiştir. Diğer 41 toplantıya ilişkin karar defterlerinin ayıklama çalışmaları devam etmektedir.

Bugüne kadar yayınlanan toplam Toplantı Defter sayısı: 28
Bugüne kadar yayınlanan toplam İtiraz Karar sayısı: 641
1-28 Toplantı notları: 495 Sayfa

Henüz yayınlanmayan Toplantı Defter sayısı:41
Henüz yayınlanmayan İtiraz Karar Sayısı: 1834

BilgiEdinmeHakki.Org, geri kalan 41 Kurul toplantısına ilişkin Karar Defterlerinin ve henüz yayınlanmamış olan yaklaşık 1834 itiraz kararının ivedi bir şekilde yayınlanmasını Kurul’dan talep edecek ve Kurul’un bugüne kadar almış olduğu kararları inceleme konusunda bir proje çalışmasına başlayacaktır.

Detaylı bilgi için yukarıdaki PDF dosyasına bakınız.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun Sağlık Bakanlığı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlışlıklar

Bilgiedinmehakki.org olarak 28 Eylül 2004 tarihinde “Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması” başlıklı bir rapor yayınladık. Bu incelemede öncelikle 15 Bakanlığın Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nu Yönetmelik gereği ne şekilde uygulamaya başlattığını web sitelerini inceleyerek araştırdık. Daha sonra bütün bu Bakanlıklarla temasa geçip, her birine standart bir bilgi edinme hakkı başvurusunda bulunduk. Gelen yanıtlara göre de yukarıdaki raporu hazırladık.
Bu araştırma ve incelemeden ortaya çıkan en önemli sonuçlardan biri Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “Bilgi Edinme Birimleri”nin oluşturulmasına, yapılan başvuruya ve sorulan sorulara herhangi bir yanıt vermemesidir. Yayınladığımız raporda uygulamada önemli problemler olduğuna dikkat çekilmiş ve yanıt vermemekte direnen bu iki Bakanlığın bilgi edinme hakkının kullanılmasına yardımcı olmada sınıfta kaldıkları belirtilmişti.
Bu konu hakkındaki Bilgiedinmehakki.org raporuna yukarıdaki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Türkiye'de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

BilgiEdinmeHakki.org olarak Ağustos 2004 içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Nerede? başlıklı bir rapor yayınladık. Bu rapordan hareket ederek 24 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe giren 4982 sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu”nun Bakanlıklar tarafından uygulamasını incelemeye aldık. Bu incelemeden çıkan sonuçları da kamuoyunu ve vatandaşları bilgilendirme amacı ile 28 Eylül 2004, Dünya Bilgi Edinme Hakkı günü kutlamalarına Türkiye’den bir katkı olarak bugün yayınlıyoruz.

Bu incelemede öncelikle 15 Bakanlığın Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nu Yönetmelik gereği ne şekilde uygulamaya başlattığını yüzeysel olarak inceledik. Daha sonra bütün bu Bakanlıklarla temasa geçip, her birine standart bir bilgi edinme hakkı başvurusunda bulunduk. Gelen yanıtlara göre de aşağıdaki raporu hazırladık.

Bu rapora yukarıdaki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz. 14 Ekim 2004 tarihinde rapor tekrardan güncellenmiştir. Bu versiyona da yukarıdaki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Nerede?

Iş bu BilgiEdinmeHakki.Org raporunun yayınlandığı 09 Ağustos 2004 tarihine kadar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından, 14. Madde gereği kurulması ve çalışmalarına başlamış olması gereken Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile ilgili hiç bir bilgi yayınlanmamıştır. Bu da doğal olarak “Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu nerede? Yapılmak istenen itirazlar nereye ve nasıl yapılıyor?” gibi sorulara yol açmakta…

Bu raporda Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu hakkinda bilgi edinme hakkini kullanarak Basbakanlik’tan elde ettigi onemli bilgileri kamuoyuna sunan BilgiEdinmeHakki.Org raporu yapilan araştırma ve incelemeden ortaya çıkanları şu şekilde özetlemektedir:

 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu yürürlüğe girmiştir.
 • Sayısı hiç de az olmayan kamu kurum ve kuruluşu, Bilgi Edinme Birimlerini oluşturmuş ve internet üzerinden başvuru kabul etmeye başlamıştır.
 • Vatandaşlar bilgi edinme haklarından yararlanmaya başlamışlardır.
 • Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri belirlenmiştir ve Kurul görevine başlamıştır.
 • Bugüne kadar Kurul’ a 73 itiraz başvuru yapılmış bunlardan 29 tanesi hakkında Kurul karar vermiştir.
Ilaveten, rapor bu inceleme sonucunda ortaya çıkan ve cevap bekleyen önemli soruları da şu şekilde özetlemektedir:
 • Neden bugüne kadar Kurul için bir web sitesi kurulmadı?
 • Kamu kurum ve kuruluşları için konulan şartlar neden Kurul için uygulanmıyor?
 • Neden Kurul kararları yayınlanmıyor?
Peki vatandaşlar Kurul ile ilgili bilgilere nasıl ulaşacak?
Bugün e-devlet ve e-Türkiye kavramlarının çok tartışıldığı bir dönemde Türkiye’de bilgi edinme hakkı uygulamalarından sorumlu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurul’una ancak bilgi edinme hakkımızdan yararlanarak ulaşabiliyorsak ortada açıklık ve şeffaflık açısından aşılması gereken çok önemli sorunların varolduğu bir gerçektir.

BilgiEdinmeHakki.Org bir an önce;

 • Kurul kararlarının açıklanmasının,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının Kurul hakkında bilgilendirilmesinin,
 • Bilgi Edinme Birimlerinin vatandaşlara Kurul hakkında bilgi vermesinin
 • Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun günışığına çıkarılmasının,
sağlanmasını Başbakanlık’tan talep eder.
Bu rapora yukarıdaki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.