İletişim

BilgiEdinmeHakki.Org (www.bilgiedinmehakki.org) Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun ilk uygulamalarından başlayarak “hakkın gereğince kullanımı” konusunda gözlem ve araştırmalar yapmak, bulguları kamuoyuyla paylaşmak, hakkın süjesi olanları da bu konuda bilgilendirmek amacıyla kurulmuştur ve bu konularda calışmaktadır.

Biz bir kamu kuruluşu değiliz. Kullanıcılara sadece Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun kullanımı ve bu kanununla ilgili uygulamada karşılaştıkları problemler hakkında bilgi verip yardımcı olmaya çalışıyoruz.