TESEV'in Uluslararası Bilgi Edinme Hakkı Konferansına Katıldık…

11 Aralık 2006 tarihinde Ankara, Dedeman Otel’de TESEV’in düzenlediği uluslararası Bilgi Edinme Hakkı konferansına katılarak, sonuçları aynı konferansta açıklanan “2006 Saha Araştırması”nı değerlendirdik… Çok ilginç bilgilerin paylaşıldığı konferansın notları yarın burada yayına girecek…

PROGRAM
09.30 – 9.45 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Dr. Can Paker , TESEV Yönetim Kurulu Başkanı
9.45 – 11.15 BİLGİ EDİNME HAKKI VE SİVİL TOPLUM
Oturum Başkanı : Ahmet Buldam , TESEV İyi Yönetişim Program
Başak Er , TESEV İyi Yönetişim Programı
TESEV Bilgi Edinme Hakkı Projesi Saha Araştırması Bulguları
Av. Avniye Tansuğ , LLM, Bilgi Edinme Hakkı Org.
BilgiEdinmeHakki.Org tarafından TESEV 2006 Saha Araştırmasının Değerlendirilmesi
Helen Darbishire , Access Info Europe
Saydamlık ve Sessizlik, Adalet Girişimi’nin Araştırması
Soru-cevap
11.15 – 11.30 Kahve Molası

Oturum Başkanı : Kemal Berkarda
11.30 – 12.45 BİLGİ EDİNME HAKKI VE BÜROKRASİ
Uğur Kılınç, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu
Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı’nın Kullanımı; Yasal Sorunlar ve Uygulamadaki Sorunlar
Richard Smith, İngiltere Başbakan Yardımcılığı Bilgi Edinme ve Bilgi Korunması Masası
Bilgi Edinme Hakkı’ının Birleşik Krallık Hükümetince Uygulamaları
Soru-cevap
12.45 – 14.15 Öğle Yemeği
14.15 – 15.45 BİLGİ EDİNME HAKKI VE KAMUOYU
Oturum Başkanı : Namık Ceylanoğlu , TÜSEV
Thomas Blanton , George Washington Üniversitesi Ulusal Güvenlik Arşivi
Küresel Bilgi Edinme Hakkı Hareketi, 240 yıl sonra, 70 Ülke Temel Haklardan Birini Tanıyor
Brigitte Alfter , Danish Daily Information Gazetesi
AB ve Kuzey Avrupa’da Bilgi Edinme Hakkı-Haberciler Metodtan Nasıl Faydalanabilir?
Nedim Şener , Milliyet Gazatesi
Bilgi Edinme Hakkı-Haber Alma Hakkı
Soru-cevap

Bilgi ve İletişim İçin:
Başak Er, TESEV, İyi Yönetişim Programı, 0212 292 89 03 (129),
basak@tesev.org.tr