BEDK "Emsal Kararları" yerine bütün kararlarını yayınlamaya başladı

BilgiEdinmeHakki.Org Basın Bülteni (12 Mart, 2007)

KONU: Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu “Emsal Kararları” yerine bütün kararlarını yayınlamaya başladı… [PDF Versiyon]

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na BilgiEdinmeHakki.Org adına Dr. Yaman Akdeniz tarafından 21/02/2007 tarihinde yapılan aşağıdaki başvuruya verilen cevaptan anlaşıldığına gore, Kurul bugüne kadar vermiş olduğu bütün kararların tümünü yayınlamaya karar vermiştir.

Dr. Yaman Akdeniz tarafından 21/02/2007 tarihinde yapılan başvuruda aşağıdaki bilgiler Kurul’dan 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istenmişti:

(1) Yaklaşık 26 aydır BEDK web sitesine hiçbir yeni emsal karar eklenmemiştir. Söz konusu ayıklama çalışmaları ne zaman tamamlanacaktır ve emsal kararlar ne zaman BEDK tarafından yayınlanacaktır?

(2) Neden bu kararlar yavaş yavaş kişisel bilgiler ayıklandıkça web sitesine eklenmemektedir? Her kararın tek tek ayıklanması için ne şekilde bir çalışma yapılmaktadır ve Kurul çalışanları her kararın anonimize edilmesi için ne kadar zaman harcamaktadır?

Aynı soruları Dr. Yaman Akdeniz Kurul’a 03/08/2004, 29/06/2005, ve 16/02/2006 tarihli başvurularında da sormuş fakat bu başvurularla ilgili olarak Kurul “kararlarının 4982 sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereği kişisel bilgiler ayıklandıktan sonra yayınlandığı, söz konusu ayıklama çalışmalarının devam etmekte olup çalışmaların tamamlanmasını müteakip” BEDK web sayfasında yayınlanacağını bildirmişti.

Fakat aradan 26 ay geçmesine rağmen, Dr. Yaman Akdeniz tarafından 21/02/2007 tarihinde yapılan başvuruya kadar, BEDK web sitesinde Aralık 2004 tarihinden beri hiç bir yeni emsal karar yayınlanmamıştır. BEDK’nın bu yaklaşımı, nedeni ne olursa olsun, ciddi merak konusu olup, kabulü zor bir durum arzediyordu.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, Dr. Yaman Akdeniz’e yolladığı 09/03/2007 tarihli ve B.02.0.BHİ.796.001/203 sayılı mektubunda bu konudaki soruyu şöyle cevapladı:

Bütün Kurul kararlarının taranarak “emsal niteliğinde” olanların tespiti ve ayıklanması zaman aldığından bu yöntemden vazgeçilmiş, bunun yerine bütün Kurul kararlarının yayımlanması yoluna gidilmiştir. Bu amaçla Toplantı Karar Defterleri üzerinde ayıklama çalışmaları başlatılmış ve şu ana kadar yapılan 69 Kurul Toplantısından ayıklama çalışmaları tamamlanan 28 Toplantıya ilişkin Karar Defterleri www.basbakanlik.gov.tr adresinde yayınlanmıştır..

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun yukarıdaki cevapta bahsi geçen 28 Toplantıya ilişkin Karar Defterleri’ni bugün (09/03/2007) itibarı ile Başbakanlık web sitesinde, http://www.basbakanlik.gov.tr/sour.ce/index.asp?wpg=detay&did=838831BA-3CA1-4403-8789-CBF96C7A8B19 adresinde, “word” dosyaları formatında  yayınlanmaya başlandığı görüldü. Böylece Kurul’un 07.06.2004 tarihli ilk toplantısından 15.06.2005 tarihine kadar yapılmış olan 28 toplantıda alınan bütün kararları nihayet vatandaşların bilgisine sunulmuştur.

Dr. Yaman Akdeniz tarafından 21/02/2007 tarihinde yapılan başvuruda istenen diğer bilgilerle ilgili olarak Kurul aşağıdaki bilgileri vermiştir:

  • 24/05/2004 – 26/02/2007 tarihleri arasında Kurulumuza 2.676 adet itiraz başvurusu yapılmıştır.
  • Kurulumuza yapılan itirazlardan 2.321 adedi işleme alınmıştır. İtiraz başvurularının 208 adedi süre aşımı nedeniyle, 147 adedi ise çeşitli nedenlerle Kurulca işleme konulamamıştır.
  • 24/05/2004 – 26/02/2007 tarihleri arasında Kurulumuz 2.475 itiraz başvurusu hakkında karar vermiştir.
  • 24/05/2004 – 26/02/2007 tarihleri arasında Kurulumuza yapılan itirazlardan 977 adedi “KABUL” edilerek, kurum ve kuruluşlarca verilen cevaplar yerinde görülmemiştir. İtirazlardan 419 adedi ise “KISMEN KABUL” edilerek kurum ve kuruluşların başvuru sahibine verdikleri olumsuz cevapların bir kısmı yerinde görülmemiş diğer kısmı ise yerinde görülmüştür. İtirazların 888 adedi hakkında kurum ve kuruluşların cevapları yerinde görüldüğünden “RED” kararı verilmiştir. İtirazların 10 adedi ise Kurulca incelemeye alınmıştır.
  • 24/05/2004 – 26/02/2007 tarihleri arasında Kurulumuza yapılan itirazlardan 213 adedi raportörlerce başvuru sırasına göre incelenmekte olup henüz Kurul tarafından görüşülmemiştir.
  • Kurulumuzun faaliyete başladığı 07/06/2004 tarihinden bugüne kadar aldığı kararlardan emsal niteliğinde olan 74 adedi Kurulumuz web sayfasında yayınlanmıştır.
  • Ayıklama işlemi tamamlanmış ancak yayınlanmamış Kurul kararı bulunmamaktadır.

Dr. Yaman Akdeniz’in Kurul tarafından bugüne kadar verilmiş tüm karar metinlerinin verilmesi veya onların incelenme imkanının sağlanması konusundaki taleple ilgili olarak verilen  cevapta “Kurul kararlarının tamamını bizzat gelip inceleyebilirsiniz” denilmiştir.

Kurul’dan gelen cevaplarla ilgili olarak Dr. Yaman Akdeniz aşağıdaki basın demecini vermiştir:

“2004 yılından beri sistematik olarak sormuş olduğumuz ‘Neden Kurul kararları yayınlanmıyor?’ sorusuna aradan yaklaşık 3 sene sonra  tatmin edici bir cevap alabildik. Türkiye’de bilgi edinme hakkı uygulamalarından sorumlu en yüksek kurum olan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun bugüne kadar vermiş olduğu kararlara, ancak bilgi edinme hakkımızdan yararlanarak ulaşabiliyorsak, ortada açıklık ve şeffaflık açısından aşılması gereken sorunlar var demektir. BilgiEdinmeHakki.Org, geri kalan 41 Kurul toplantısına ilişkin Karar Defterlerinin ivedi bir şekilde yayınlanmasını Kurul’dan talep edecek ve bu konudaki çalışmalarına devam edecektir.”

BilgiEdinmeHakki.Org: BEDK Toplantı ve İtiraz Karar Sayıları İncelemesi
PDF version: http://www.bilgiedinmehakki.org/doc/2007_02_BEDK.pdf

İletişim:

Dr. Yaman Akdeniz & Av. Avniye Tansuğ – akdeniz@bilgiedinmehakki.org

BilgiEdinmeHakki.Org (www.bilgiedinmehakki.org) Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun ilk uygulamalarından başlayarak “hakkın gereğince kullanımı” konusunda gözlem ve araştırmalar yapmak, bulguları kamuoyuyla paylaşmak, hakkın süjesi olanları da bu konuda bilgilendirmek amacıyla Dr. Yaman Akdeniz ve Av. Avniye Tansuğ (LLM) tarafından Ekim 2003 tarihinde kurulmuştur.