BEDK Toplantı ve İtiraz Karar Sayıları İncelemesi

BilgiEdinmeHakki.Org: BEDK Toplantı ve İtiraz Karar Sayıları İncelemesi
PDF version: http://www.bilgiedinmehakki.org/doc/2007_02_BEDK.pdf

BilgiEdinmeHakki.Org tarafından Bilgi Edinme Edinme Değerlendirme Kurulu’ndan (BEDK) 09 Mart 2007 tarihinde elde edilen bilgilere göre 24/05/2004 – 26/02/2007 tarihleri arasında BEDK 2.475 itiraz başvurusu hakkında karar vermiştir. BEDK, BilgiEdinmeHakki.Org’a bu kararların 69 toplantı sonucunda karara bağlandığını ve 28 Toplantıya ilişkin Karar Defterlerinin www.basbakanlik.gov.tr adresinde yayınlandığını bildirmiştir. Diğer 41 toplantıya ilişkin karar defterlerinin ayıklama çalışmaları devam etmektedir.

Bugüne kadar yayınlanan toplam Toplantı Defter sayısı: 28
Bugüne kadar yayınlanan toplam İtiraz Karar sayısı: 641
1-28 Toplantı notları: 495 Sayfa

Henüz yayınlanmayan Toplantı Defter sayısı:41
Henüz yayınlanmayan İtiraz Karar Sayısı: 1834

BilgiEdinmeHakki.Org, geri kalan 41 Kurul toplantısına ilişkin Karar Defterlerinin ve henüz yayınlanmamış olan yaklaşık 1834 itiraz kararının ivedi bir şekilde yayınlanmasını Kurul’dan talep edecek ve Kurul’un bugüne kadar almış olduğu kararları inceleme konusunda bir proje çalışmasına başlayacaktır.

BEDK Toplantı Detayları

1.    Toplantı – 0 Karar (07. 06.2004)
2.    Toplantı – 0 Karar (28.06.2004)
3.    Toplantı – 18 Karar (05.07.2004)
4.    Toplantı – 11 Karar (19.07.2004)
5.    Toplantı – 15 Karar (31.08.2004)
6.    Toplantı – 11 Karar (10.09.2004)
7.    Toplantı – 38 Karar (20.09.2004)
8.    Toplantı – 7 Karar (27.09.2004)
9.    Toplantı – 15 Karar (11.10.2004)
10.    Toplantı – 16 Karar (25.10.2004)
11.    Toplantı – 21 Karar (25.10.2004)
12.    Toplantı – 12 Karar (22.11.2004)
13.    Toplantı –18 Karar (06.12.2004)
14.    Toplantı – 49 Karar (20.12.2004)
15.    Toplantı –21 Karar (10.01.2005)
16.    Toplantı – 20 Karar (17.01.2005)
17.    Toplantı – 24 Karar (31.01.2005)
18.    Toplantı – 38 Karar (11.02.2005)
19.    Toplantı – 20 Karar (25.02.2005)
20.    Toplantı – 23 Karar (11.03.2005)
21.    Toplantı – 13 Karar (25.03.2005)
22.    Toplantı – 56 Karar (06.04.2005)
23.    Toplantı – 23 Karar (15.04.2005)
24.    Toplantı – 33 Karar (27.04.2005)
25.    Toplantı – 19 Karar (06.05.2005)
26.    Toplantı – 30 Karar (18.05.2005)
27.    Toplantı – 61 Karar (01.06.2005)
28.    Toplantı – 29 Karar (15.06.2005)

29-69 toplantilari henüz yayınlanmadı.