TKB Uyesi Belediyeler ve Vilayetler Incelemesi

Kasım 2004 – 1. İnceleme,
Şubat 2005- 2. İnceleme Av. Avniye Tansuğ’un BilgiEdinmeHakki.Org’un “Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması” raporundaki parametreler paralelinde, Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyeler ile bu belediyelerin sınırları içinde bulunduğu vilayetlerin Valilik web siteleri üzerinden yaptığı inceleme.