Cumhuriyet: Bazı bilgiler gizli kalmalı

Biraz eski bir haber ama Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu raportörü Uğur Kılınç, devletin bazı bilgileri koruması bazılarını ise saklaması gerektiğini savunmuş, okunmasında yarar var.

Cumhuriyet 06.08.2007 (ABİDİN YAĞMUR)

‘Bazı bilgiler gizli kalmalı’

MERSİN – Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu raportörü Uğur Kılınç , Devlet Sırları Yasa tasarısında “sır” ve “gizlilik” kavramlarının yeniden tanımlanacağını bildirdi.

2003’te yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’nun taslağını hazırlayan Kılınç, Mimarlar Odası Mersin Şubesi üyeleri için düzenlenen eğitim seminerinde yasa ve uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Devletin iç ve dış güvenlikle ilgili işlem ve belgelerinin yüzde 90’ının gizli, yüzde 5’inin çok gizli, diğer yüzde 5’inin ise açık bilgi”Hangi bilgilerin saklanması, hangi bilgilerin saklanmaması gerektiğini masanın her iki yanında bulunmuş biri olarak çok iyi biliyorum. Bilgi Edinme Kanunu’nu tasarlarken bize özgü bir model oluşturduk” dedi. olduğunu belirten Kılınç,

Bilgi Edinme Kanunu’nun, vatandaşın her şeyi bilmesi anlamına gelmediğini ifade eden Kılınç, devletin bazı bilgileri koruması bazılarını ise saklaması gerektiğini savundu. Kanun taslağını hazırlarken bilgi vermeyi yasaklayan tüm mevzuatı taradığını anlatan Kılınç, “Yasa ve yönetmeliklerdeki tüm ‘bilgi vermeyi yasaklayan’ maddeleri tasnif ettim. Ama bu çalışmamız kanunun yasalaşması sürecine yansıtılmadı. Kanun yasalaşırken, başka yasalarla açıklanması yasaklanmış bilgilerde yasa kapsamına alındı. Bir boşluk oluştu. Şimdi vatandaştan bilgi talebi geldiğinde idare, gizli ibareli bilgiyi verip vermeyeceği konusunda kendisi karar veriyor” diye konuştu.

GİZLİ VE AÇIK BİLGİLER

Gizli ve açık bilgilerin Devlet Sırları Kanun tasarısında yeniden belirleneceğini bildiren Kılınç, şunları söyledi:

“Bu kanun hazırlanırken hangi bilgilerin gizli kalacağını belirleyeceğiz, geriye kalan her şey açık bilgi olacak. Bürokratlar, kurumlarıyla ilgili yasaların dışarıya çıkarılmasını yasakladığı bilgileri, Bilgi Edinme Kanunu’nda karşılığı olsa bile vermek istemezler. Bu durum, ret sayısını artıyor. Bu eksiklik, Devlet Sırları Kanunu oluşturulduğunda giderilecek. Bilgi Edinme Kanunu yönetmeliği yoruma yer kalmayacak şekilde düzenlenmeli, daha açıklayıcı ve ayrıntılı olmalı.”

Askeri ve sivil istihbarat birimlerinin faaliyet ve verilerinin Bilgi Edinme Kanunu dışında tutulduğunu da anlatan Kılınç, bir kişinin çalışma yaşamı ve meslek onurunu ilgilendiren konularda sadece o kişiye bilgi verileceğini, ancak bu durumun sakıncaları olduğunu anlattı. Uğur Kılınç, Bilgi Edinme Kanunu’ndan en çok haklarında açılan soruşturmalarla ilgili bilgi almak isteyen memurların yararlandığını de belirtti.