Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 2007 yılı istatistikleri açıklandı

2007 Genel Raporuna PDF dosyası olarak erişebilirsiniz . Aynı şekilde raporla ilgili yayınlanan Basın Açıklamasına da TBMM sayfalarından ulaşmak mümkün.Bu konuyla ilgili BilgiEdinmeHakki.Org incelemesi gelecek hafta içinde sitemizden yayınlanacaktır.

Radikal, Bilgi edinme hakkını önemsemedik, 27/06/2008

ANKARA – TBMM’ye, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında 2007 yılında bin 865 başvuru oldu, başvuru sayısı önceki yıla oranla yüzde 18.5 azaldı.TBMM’nin internet sitesinde 2007 yılı “Türkiye Bilgi Edinme Raporu” yayınlandı. Rapora göre, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 939 bin 920 başvuru yapıldı. 2007 yılında başvuru sayısının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 9 oranında artarken, başvuruların 751 bin 89’unun olumlu, 108 bin 530’unun kısmen olumlu kısmen de olumsuz cevaplandırıldı.

TBMM Başkanlığına yapılan bilgi edinme başvuruları 2007 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18,5 oranında azalarak bin 865 oldu. Söz konusu başvuruların yüzde 70,5’ini oluşturan bin 316’sı olumlu cevaplandırılırken, 321’i reddedildi, 228 başvurunun ise ilgisi nedeniyle diğer kurum ve kuruluşlara gönderildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Şeffaf yönetimin gereği

“Bilgi edinme hakkı insan haklarından biri olarak kabul edilmektedir. Kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmaları, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerinin de gereğidir. Bu hak bazı ülkelerde anayasal düzeyde, bazılarında da ülkemizde olduğu gibi yasa düzeyinde düzenlemelerle güvenceye alınmıştır.

Bilgi edinme hakkı, idareye işleyişi konusunda her an bilgi verme yükümlülüğünü getirmekte ve idareyi hukuk devleti olma idealine bağlı tutmaktadır. Aynı zamanda bireylerin, yönetimi sorgulayabilme ve yönetime katılma kanallarını da genişletmektedir.

Ülkemiz açısından, her yıl bir öncekine göre başvuruların artması, olumlu cevap oranının yüksek olması ve uygulamada bazı aksaklıklara rağmen sistemin genelde sağlıklı işlemesi sevindiricidir. Bu durum bilgi edinme kültürünün hem kurum ve kuruluşlarımız ve hem de vatandaşlarımız nezdinde gittikçe artan oranlarda benimsendiğini ve sistemin sağlıklı şekilde yerleştiğini göstermektedir.” (aa)