BilgiEdinmeHakki.Org 2008 Raporu

Bilgi Edinme Hakkı Vatandaş Kullanım İstatistikleri (2004-2007): Bir BilgiEdinmeHakki.Org Değerlendirmesi

Ağustos 2008

BilgiEdinmeHakki.Org hem 2007 yılının değerlendirmesini hem de 2004-2007 yıllarının değerlendirmesini içeren bu raporu Ağustos 2008 içinde Türk kamuoyu ile paylaşmak için hazırladı. Bu raporun amacı BEDK tarafından hazırlanan ve TBMM tarafından yayınlanan yıllık raporun geçmiş yıllara göre değerlendirilmesi ve yorumlanması, raporlarda verilmeyen bazı bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması ve uygulamada ortaya çıkan  sorunları günışığına çıkarmaktır.

2004 yılında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nu yürürlüğe sokan Devlet açıklık ve saydamlığın öneminin farkında olsa da, bu raporda da görüleceği gibi bu önemli hakkın kullanılmasında giderilmesi gereken çok büyük sorunlar vardır. Açıklık ve saydamlığın güvence altına alınması için ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun uygulaması ile ilgili  sorunların  giderilmesi için Başbakanlığı, Hükümeti ve TBMM’yi göreve davet ediyoruz.

Bu 14 sayfalık BilgiEdinmeHakki.Org raporunu PDF dosyası olarak indirebilirsiniz.

 

2008 Rapor Kapak