Melih Aşık: Köşk Yasası

Melih Aşık: Köşk yasası. Milliyet, 18.11.2008

Bu haber aşağıdakilerden eski ama konu ile ilgili o bakımdan okunması lazım

Köşk yasası
Cumhurbaşkanı’na verilen hediyeler konusu, Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın 2007 yılı Kasım’ında Türkiye’ye yaptığı ziyaretten bu yana ısrarla soruluyor. Bugüne dek sadece Avukat Noyan Özkan’ın bilgi edinme amaçlı sorusuna karşılık olarak Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı M. Emin Kuz bir açıklama yapmış, özetle şöyle demişti:
“ …bu hediyeler Devleti temsilen Cumhurbaşkanlarının şahsına verilmekte olup bugüne kadar görev yapan Cumhurbaşkanlarımızın, verilen bu tür hediyelerin kayda geçirilmesine ilişkin standart ve yerleşmiş bir uygulamaları bulunmamaktadır”…
Çankaya Köşkü, geçen hafta sonu bize gönderdiği açıklamada yeni alındığı anlaşılan kararlar açıkladı… Denildi ki:
“…Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulan bütün hediyelerin kayıtları titizlikle tutulmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu hediyelerin ileride adına kurulacak bir müzede sergilenmesini arzu ettiklerini değişik vesilelerle ifade etmişlerdir. Ancak, hediyelerin teatisinden sonra makul bir süre geçmeden kamuoyuna duyurulması milletlerarası nezaket kuralları ile bağdaşmayacağından, kayda alınan hediyelerin bu safhada kamuoyuna açıklanması uygun bulunmamaktadır…”
Açıklamada İnönü’den sonra (Ahmet Necdet Sezer hariç) görev yapan cumhurbaşkanlarının gelen hediyelerin kaydını tutmadığı da bildiriliyor.
Demek ki bu konuyu düzenleyen bir yasa yapılmasına ihtiyaç var… Almanya’da başbakanlara gelen hediyelerin zaman zaman sergilendiğini, son Başbakan Merkel’e gelen hediyelerin de buna dahil olduğunu, 25 doların üzerinde değere sahip hediyeleri başbakanların parasını ödeyerek satın alabildiğini yazmıştık.
Neden bizde de hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan ve bakanları kapsayan benzer bir yasa yapılmasın?