Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Nerede?

Iş bu BilgiEdinmeHakki.Org raporunun yayınlandığı 09 Ağustos 2004 tarihine kadar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından, 14. Madde gereği kurulması ve çalışmalarına başlamış olması gereken Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile ilgili hiç bir bilgi yayınlanmamıştır. Bu da doğal olarak “Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu nerede? Yapılmak istenen itirazlar nereye ve nasıl yapılıyor?” gibi sorulara yol açmakta…

Bu raporda Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu hakkinda bilgi edinme hakkini kullanarak Basbakanlik’tan elde ettigi onemli bilgileri kamuoyuna sunan BilgiEdinmeHakki.Org raporu yapilan araştırma ve incelemeden ortaya çıkanları şu şekilde özetlemektedir:

 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu yürürlüğe girmiştir.
 • Sayısı hiç de az olmayan kamu kurum ve kuruluşu, Bilgi Edinme Birimlerini oluşturmuş ve internet üzerinden başvuru kabul etmeye başlamıştır.
 • Vatandaşlar bilgi edinme haklarından yararlanmaya başlamışlardır.
 • Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri belirlenmiştir ve Kurul görevine başlamıştır.
 • Bugüne kadar Kurul’ a 73 itiraz başvuru yapılmış bunlardan 29 tanesi hakkında Kurul karar vermiştir.
Ilaveten, rapor bu inceleme sonucunda ortaya çıkan ve cevap bekleyen önemli soruları da şu şekilde özetlemektedir:
 • Neden bugüne kadar Kurul için bir web sitesi kurulmadı?
 • Kamu kurum ve kuruluşları için konulan şartlar neden Kurul için uygulanmıyor?
 • Neden Kurul kararları yayınlanmıyor?
Peki vatandaşlar Kurul ile ilgili bilgilere nasıl ulaşacak?
Bugün e-devlet ve e-Türkiye kavramlarının çok tartışıldığı bir dönemde Türkiye’de bilgi edinme hakkı uygulamalarından sorumlu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurul’una ancak bilgi edinme hakkımızdan yararlanarak ulaşabiliyorsak ortada açıklık ve şeffaflık açısından aşılması gereken çok önemli sorunların varolduğu bir gerçektir.

BilgiEdinmeHakki.Org bir an önce;

 • Kurul kararlarının açıklanmasının,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının Kurul hakkında bilgilendirilmesinin,
 • Bilgi Edinme Birimlerinin vatandaşlara Kurul hakkında bilgi vermesinin
 • Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun günışığına çıkarılmasının,
sağlanmasını Başbakanlık’tan talep eder.
Bu rapora yukarıdaki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.