Memurlar, 'gizli' sicil bilgilerini görebilecek

Birçok devlet memurunun gizlilik gerekçesiyle mağdur olmasına yolaçan sicil dosyaları üzerindeki yasak kaldırıldı. Ancak sivil ve askerî istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine dair bilgiler, kanun kapsamı dışında kaldı.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin sicil dosyaları şeffaflaştırıldı. Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu, birçok devlet memurunun gizlilik gerekçesiyle mağdur olmasına yol açan sicil dosyaları üzerindeki yasağı kaldırdı. Bazı hakim ve savcılar ile emniyet mensuplarının, sicil dosyaları hakkında bilgi istemesi üzerine Adalet ve İçişleri Bakanlıkları, Kurula başvurarak görüş sordu. Kurulun, 5 Temmuz’da oybirliği ile aldığı kararda, ‘bilgi edinme hakkı’nın çerçevesi çizildi. Kararda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin, çalışma hayatı ve meslek onurunu etkileyecek nitelikteki ‘gizlilik’ dereceli her türlü belge ve bilgiye ulaşabileceği bildirildi.

‘Gizli bilgiler, üçüncü kişilere kapalı’
Ruhi Özbilgiç’in başkanlığında üyeler Muzaffer Hatipoğlu, Çağatay Özcan, Doç. Dr. Ahmet Gökçen, Doç. Dr. Hasan Nuri Yaşar, Prof. Dr. Yavuz Atar, Muhsin Eren, Doç. Dr. Yusuf Srınay ve Niyazi Güney’den oluşan kurulun kararında, gizlilik dereceli bilgilerin üçüncü kişilere kapalı olduğu vurgulandı.
Kararda, şöyle denildi: “Çağdaş kamu yönetimi anlayışının hakim olduğu ülkelerdeki uygulamalara bakıldığında, kamu görevlileri için düzenlenen sicil raporu benzeri dosyaların üçüncü kişilere karşı gizli tutulduğu, dosyanın ilgilisine karşı ise açık olduğu görülmektedir. Nitekim Bilgi Edinme Hakkı Kanunu da bu yönde atılmış bir adımdır. Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaletlerine ilişkin bilgi veya belgeler, bu kanun kapsamı dışındadır. Ancak bu bilgi ve belgeler, kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte ise istihbarata dair belge ve bilgiler bilgi edinme hakkı kapsamındadır. İlgili personelin kendisiyle ilgili bilgi ve belgelere erişim hakkı yoktur.”

Kararda; hakim, savcı ve emniyet mensupları ile ilgili sicil raporları ve müfettiş hal kağıtlarının çalışma hayatı ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte olduğu vurgulandı. Kararda, üçüncü kişilere saklı tutulmak kaydıyla bu bilgi ve belgelerin, hakim, savcı ve emniyet mensuplarına açık olması gerektiği kaydedildi.
Kaynak: http://www.yenisafak.com/arsiv/2004/eylul/23/g02.html
EVİN GÖKTAŞ / ANKARA