Türkiye'de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması" : Sürüm 1.1

“Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması” : Sürüm 1.1 – Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2004

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan’ndan gelen cevap göz önünde bulundurularaktan Rapor güncellendi.

Güncellenmiş rapora aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

http://www.bilgiedinmehakki.org/doc/tr_uygulama_rapor_upd1.pdf