Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun Sağlık Bakanlığı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlışlıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu: Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Sağlık Bakanlığı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlışlıklar, 21 Ekim 2004.

Bilgiedinmehakki.org olarak 28 Eylül 2004 tarihinde “Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması” başlıklı bir rapor yayınladık. Bu araştırma ve incelemeden ortaya çıkan en önemli sonuçlardan biri Sağlık Bakanlığı veÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “Bilgi Edinme Birimleri”nin oluşturulmasına, yapılan başvuruya ve sorulan sorulara herhangi bir yanıt vermemesidir. Yayınladığımız raporda uygulamada önemli problemler olduğuna dikkat çekilmiş ve yanıt vermemekte direnen bu iki Bakanlığın bilgi edinme hakkının kullanılmasına yardımcı olmada sınıfta kaldıkları belirtilmişti.

21 Ekim 2004 tarihli bu yeni raporumuzda Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 5. maddesindeki Bilgi verme yükümlülüğünü dikkate almayanSağlık Bakanlığı‘nın Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile ilgili uygulamalarını detaylı bir şekilde inceledik. Ortaya çıkan sonuç Sağlık Bakanlığı’nın Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili Yönetmelik altındaki sorumluluklarını yerine getirmediğidir. Bu bakanlık tarafından yapılan yanlışlıklarla ilgili raporumuzu http://www.bilgiedinmehakki.org/doc/saglik_rapor.pdf adresinden temin edebilirsiniz.

BilgiEdinmeHakki.Org bu kısa raporda belirtilen Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasındaki yanlışlıkların giderilmesini, öncelikle Sayın Sağlık Bakanı Prof.Dr. Recep AKDAĞ’dan ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’ndan talep eder.