28 Eylül Bilgi Edinme Hakkı Günü Yaklaşirken; "Küresel Bilgiye Erişim Özgürlüğü 2006" Raporu Yayında

“Privacy International”, 20 Eylül 2006 tarihinde “Küresel Bilgiye Erişim Özgürlüğü 2006” raporunu yayınladı. David BANISAR‘ın hazırladığı rapor dünya üzerinde 70 dolayındaki ülkenin bilgi edinme hakkı kanunları ve uygulamaları konusunda ayrıntılı bilgi ve veri içeriyor.

Rapora göre kanun sayısında artış gözlenirken, bazı ülkelerde de “geriye dönüş” olduğu saptandı.
“Privacy International”, yalnızca son iki yıl içinde, sayısı bir düzinenin üzerinde ülkenin yeni kanunlara kavuştuğunu, ancak, düzinelerce ülkenin taslaklar üzerinde çalıştığını belirtti. Raporda, yolsuzlukla mücadelede kullanılan “Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi” gibi önemli uluslararası antlaşmaların da yürürlüğe girmesinin, toplumsal hakların ve insan haklarının korunmasına, yürütme organlarının “hesap sorulabilir” kılınmasına yardımcı olduğu vurgulandı.

Rapora temel oluşturan Araştırma, ne yazık ki bazı sorunların varlığını sürdürdüğünü de ortaya çıkardı. Bunların başında yetersiz bir biçimde kaleme alınan kanun metinleri, kanunları uygulamaya sokmada görülen zayıflıklar ve pekçok ülkede gizlilik kültürü”nün ağır basması geliyor. Keza, kimi ülkelerde de bu konudaki eski olumsuz uygulamalara bir geri dönüş gözlemlendi. Örneğin İrlanda’da bilgi istenirken alınan ücretlerin artışı, kanunun kullanımını önemli ölçüde azaltırken, Birleşik Krallık’ta da benzer bir uygulamayı öngören bir tasarı üzerinde tartışılıyor. Terörle küresel mücadele amaçlı yeni kanunlar da bilgiye erişimi kısıtlayıp, gizliliğin ağır basmasını teşvik ediyor.

Rapor, pek çok ülkede kutlanacak olan “28 Eylül Dünya Bilgi Edinme Hakkı Günü”nden önce yayına girdi…

-Bu bültenin- ve Raporla ilgili bilgilerin yayınladığı sayfa adresi: http://www.privacyinternational.org/foi/survey

Raporun tam metni (İngilizce):
http://www.privacyinternational.org/foi/foisurvey2006.pdf

Ayrıntılı bilgi için:

David Banisar [banisard (@) privacy.org], Director, FOI Project…