28 Eylül Dünya Bilgi Edinme Günü…

Bilgi Edinme Hakkı Savunucuları Ağı: (http://www.foiadvocates.net/)

28 Eylül 2006, Dünya Bilgi Edinme Hakkı Günü mesajı:

Bilgiye erişim hakkı, diğerlerinini de gereğince kullanabilmek için elzem olan, önemli bir “insan hakkı”dır.

The right of access to information is an important human right, necessary for the enjoyment of other human rights.

Bilgi edinme hakkı, şeffaf ve hesap sorulabilir bir hükümet için temeldir. Bilgiye erişim hakkı, toplumsal politikaların oluşturulmasına ve yönetişimin karar verme aşamasına halk katılımını mümkün kılar.

The right to information is essential for transparent and accountable government. The right of access to information makes possible the public involvement in formulating social policies and in the decision-making processes of governance.

Bilgi edinme hakkı, ancak ve ancak, yürürlükteki kanun, bu konudaki uluslararası standardlara uygun olarak düzenlenmişse “etkin biçimde” kullanılabilir ve “hukuka uygun” olarak uygulanır.

The right to information can only be effectively exercised and implemented on the basis of laws, regulating this right in accordance with international standards.

Bilgi edinme hakkı gününüz kutlu olsun!
Bilgiedinmehakki.Org