BEDK Kararları neden yayınlanmıyor?

BilgiEdinmeHakki.Org tarafından Bilgi Edinme Edinme Değerlendirme Kurulu’ndan 29 Ağustos 2007 tarihinde elde edilen bilgilere göre 24/05/2004 – 28/08/2007 tarihleri arasında BEDK 3205 itiraz başvurusu hakkında karar vermiştir. Bu kararlardan bugüne kadar sadece 641 tanesi yayınlanmış fakat 2564 BEDK kararı halen yayınlanmamıştır.

BEDK ne kadar etkili?

BEDK BilgiEdinmeHakki.Org’a bu kararların 81 toplantı sonucunda karara bağlandığını ve 28 Toplantıya ilişkin Karar Defterlerinin www.basbakanlik.gov.tr adresinde yayınlandığını bildirmiştir. Diğer 53 toplantıya ilişkin karar defterlerinin ayıklama çalışmaları devam etmektedir. Verilen BEDK cevabına göre 10 toplantı defterinin ayıklanma çalışması tamamlanmış, fakat halen bu 10 defter yayınlanmamıştır.

Bugüne kadar yayınlanan toplam Toplantı Defter sayısı: 28
Bugüne kadar yayınlanan toplam İtiraz Karar sayısı: 641
1-28 Toplantı notları: 495 Sayfa
Henüz yayınlanmayan Toplantı Defter sayısı: 58 (Ağustos 2007 itibarı ile)
Henüz yayınlanmayan İtiraz Karar Sayısı: 2564 (Ağustos 2007 itibarı ile)

BilgiEdinmeHakki.Org, geri kalan 58 Kurul toplantısına ilişkin Karar Defterlerinin ve henüz yayınlanmamış olan yaklaşık 2564 itiraz kararının ivedi bir şekilde yayınlanmasını Kurul’dan talep etmiş fakat Kurul halen bu kararları yayınlamamıştır.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu altında kurulmuş olan ve bu kanunun uygulamasından sorumlu olan T.C. Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun 2500 küsür kararı yayınlamaması nedeni ne olursa olsun kabul edilemez. T.C. Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun bu davranışı 4982sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun ruhuna uygun düşmemektedir.

BEDK Cevap Sayfa 1

BEDK Cevap Sayfa 2