2008 Türkiye Bilgi Edinme Hakkı Raporu

BilgiEdinmeHakki.Org Basın Bülteni: 08.05.2008
BilgiEdinmeHakki.Org ilk sürümü ingilzce olarak hazırlanan 2008 Türkiye Bilgi Edinme Hakkı Raporu’nu bugün yayınladı. Dr. Yaman Akdeniz tarafından hazırlanan 45 sayfalık rapor (Freedom of Information in Turkey: A Critical Assessment of the Implementation and Application of the Right to Information Act 2003) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 2004-2008 yılları arasında Türkiye’de ne şekilde uygulandığını anlatıyor. Uygulama ile ilgili istatistiki bilgiler içeren rapor uygulamada karşılaşılan problemleri günışığına çıkartırken Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nu da değerlendiriyor.
Bu raporun genişletilmiş Türkçe sürümü önümüzdeki aylar içinde Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilgili Genel 2007 BEDK raporu (Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 30. maddesi gereği) yayınlandıktan sonra yayınlanacaktır.
İngilizce rapora http://www.bilgiedinmehakki.org/doc/Turkey_FOI_2008_Report.pdf adresinden ulaşmak mümkündür.