BilgiedinmeHakki.Org Basın Açıklaması: Etkiler-Tepkiler…

Etkiler-Tepkiler…

Radikal – “Bakanlık: Biz bilgi verdik” (07/10/2004)
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=130431&tarih=07/10/2004

RADİKAL – İSTANBUL – ‘Bilgilenmehakki.org’ portalı tarafından hazırlanan raporda sorulara yanıt vermeyen bakanlıklardan biri olduğu belirtilen Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, raporu hazırlayan Dr. Yaman Akdeniz’in başvurusuna yanıt verdiklerini açıkladı. Radikal gazetesinde dün yayımlanan ‘Bilgi edinmek kolay değil’ haberiyle ilgili açıklama yapan bakanlık, Akdeniz’e 25 Ağustos’ta yanıt verdiklerini, ancak maildeki sorun nedeniyle cevabın ulaşmadığı, bunun üzerine de gerekli bilgilendirmenin 22 Eylül’de mektupla yapıldığı vurgulandı.

BilgilenmeHakki.Org Basın Açıklaması, 07 Ekim 2004:

Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması raporumuzu Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan gelen cevabı göz önünde bulundurarak, 06 Ekim 2004 tarihinde güncelledik. Bu Bakanlık’tan gelen cevap rapor yayınlandıktan sonra elimize geçtiği için raporumuzun ilk versiyonunda bu Bakanlığın vermiş olduğu cevap ve bilgiler yer almamıştır.
Raporun 06 Ekim 2004 tarihli 1.1 sürümüne aşağıdaki adresten ulaşılabilir:http://www.bilgiedinmehakki.org/doc/tr_uygulama_rapor_upd1.pdf

Dün basında bu raporla ilgili çıkan haberlerden sonra Milli Eğitim Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bizimle elektronik posta aracılığı ile temasa geçmişlerdir. Bu Bakanlıklardan detaylı bilgi istenmiştir ve bu Bakanlıklardan gelecek olan detaylı bilgiler göz önünde bulundurularaktan rapor tekrardan önümüzdeki günlerde güncellenecektir. Fakat halen Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından bugüne kadar verilmiş bir cevap yoktur. İçişleri Bakanlığı da yapmış olduğumuz itiraza halen cevap vermemiştir.

Gelişmeler hakkında buradan bilgi vermeyi sürdüreceğiz…

Bilgiedinmehakki.org Raporu ile ilgili olarak Türk Basınında ve Internet'te yer alan haberler

Yayınlanan Rapor’la ilgili olarak Türk Basınında ve Internet’te yer alan haberler:

Radikal-online / Türkiye / “Bilgi edinmek kolay değil”:
http://www.radikal.com.tr/veriler/2004/10/06/haber_130319.php

ZAMAN 06.10.2004
http://www.zaman.com.tr/?hn=98634&bl=haberler

Yeni Safak Online – Politika – Haber : “En hızlı bakanlık Adalet” – 5.10.2004
http://www.yenisafak.com.tr/arsiv/2004/ekim/05/p06.html

Türk Ticaret Net’de Yurtsan Atakan’ın makalesi: “Bilgimi isterim. Al sana bilgi!”
https://www.turkticaret.net/business_center/haber.php?id=4108

Memurlar.Net’te:
http://www.memurlar.net/haber/10490/

Türkiye'de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması" : Sürüm 1.1

“Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması” : Sürüm 1.1 – Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2004

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan’ndan gelen cevap göz önünde bulundurularaktan Rapor güncellendi.

Güncellenmiş rapora aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

http://www.bilgiedinmehakki.org/doc/tr_uygulama_rapor_upd1.pdf

Memurlar, 'gizli' sicil bilgilerini görebilecek

Birçok devlet memurunun gizlilik gerekçesiyle mağdur olmasına yolaçan sicil dosyaları üzerindeki yasak kaldırıldı. Ancak sivil ve askerî istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine dair bilgiler, kanun kapsamı dışında kaldı.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin sicil dosyaları şeffaflaştırıldı. Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu, birçok devlet memurunun gizlilik gerekçesiyle mağdur olmasına yol açan sicil dosyaları üzerindeki yasağı kaldırdı. Bazı hakim ve savcılar ile emniyet mensuplarının, sicil dosyaları hakkında bilgi istemesi üzerine Adalet ve İçişleri Bakanlıkları, Kurula başvurarak görüş sordu. Kurulun, 5 Temmuz’da oybirliği ile aldığı kararda, ‘bilgi edinme hakkı’nın çerçevesi çizildi. Kararda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin, çalışma hayatı ve meslek onurunu etkileyecek nitelikteki ‘gizlilik’ dereceli her türlü belge ve bilgiye ulaşabileceği bildirildi.

‘Gizli bilgiler, üçüncü kişilere kapalı’
Ruhi Özbilgiç’in başkanlığında üyeler Muzaffer Hatipoğlu, Çağatay Özcan, Doç. Dr. Ahmet Gökçen, Doç. Dr. Hasan Nuri Yaşar, Prof. Dr. Yavuz Atar, Muhsin Eren, Doç. Dr. Yusuf Srınay ve Niyazi Güney’den oluşan kurulun kararında, gizlilik dereceli bilgilerin üçüncü kişilere kapalı olduğu vurgulandı.
Kararda, şöyle denildi: “Çağdaş kamu yönetimi anlayışının hakim olduğu ülkelerdeki uygulamalara bakıldığında, kamu görevlileri için düzenlenen sicil raporu benzeri dosyaların üçüncü kişilere karşı gizli tutulduğu, dosyanın ilgilisine karşı ise açık olduğu görülmektedir. Nitekim Bilgi Edinme Hakkı Kanunu da bu yönde atılmış bir adımdır. Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaletlerine ilişkin bilgi veya belgeler, bu kanun kapsamı dışındadır. Ancak bu bilgi ve belgeler, kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte ise istihbarata dair belge ve bilgiler bilgi edinme hakkı kapsamındadır. İlgili personelin kendisiyle ilgili bilgi ve belgelere erişim hakkı yoktur.”

Kararda; hakim, savcı ve emniyet mensupları ile ilgili sicil raporları ve müfettiş hal kağıtlarının çalışma hayatı ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte olduğu vurgulandı. Kararda, üçüncü kişilere saklı tutulmak kaydıyla bu bilgi ve belgelerin, hakim, savcı ve emniyet mensuplarına açık olması gerektiği kaydedildi.
Kaynak: http://www.yenisafak.com/arsiv/2004/eylul/23/g02.html
EVİN GÖKTAŞ / ANKARA

Türkiye'de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

BilgiEdinmeHakki.Org / BilgilenmeHakki.Org Raporu: Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması, 28 Eylül 2004

BilgilenmeHakki.Org / Bilgiedinmehakki.org olarak Ağustos 2004 içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Nerede? başlıklı bir rapor yayınladık. Bu rapordan hareket ederek 24 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe giren 4982 sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu”nun Bakanlıklar tarafından uygulamasını incelemeye aldık. Bu incelemeden çıkan sonuçları da kamuoyunu ve vatandaşları bilgilendirme amacı ile 28 Eylül 2004, Dünya Bilgi Edinme Hakkı günü kutlamalarına Türkiye’den bir katkı olarak yayınladık.

Bu incelemede öncelikle 15 Bakanlığın Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nu Yönetmelik gereği ne şekilde uygulamaya başlattığını yüzeysel olarak inceledik. Daha sonra bütün bu Bakanlıklarla temasa geçip, her birine standart bir bilgi edinme hakkı başvurusunda bulunduk. Gelen yanıtların incelendiği 11 sayfalık raporu http://www.bilgiedinmehakki.org/doc/tr_uygulama_rapor.pdf adresinden temin edebilirsiniz.
BilgilenmeHakki.Org / Bilgiedinmehakki.org’un yaptığı bu araştırma ve incelemeden ortaya çıkanları şu şekilde özetlemek mümkün:

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu yaklaşık 5 ay önce yürürlüğe girmiştir.
Bütün Bakanlıklar, Bilgi Edinme Birimlerini oluşturmuş ve internet üzerinden başvuru kabul etmeye başlamıştır.
Bakanlıkların web sitelerinde belli bir standart olmadığı gözlenmiştir. Hala iletişim bilgileri, kanun ve yönetmelik hakkında eksik bilgi veren Bakanlıklar mevcuttur.
Vatandaşlar bilgi edinme haklarından yararlanmaya başlamış, ve Bakanlıklara yüzlerce başvuruda bulunmuşlardır.
Adalet Bakanlığı, ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, yapılan başvurulara aynı gün içinde detaylı yanıt vermiş, ve bu verilen yanıtlara ilaveten sorulan soruları da 24 saat içinde yanıtlamışlardır.

Bilgi Edinme Birimlerinin oluşturulmasına rağmen dört Bakanlık (Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Köy Işleri Bakanlığı) başvuru yapılmasına rağmen sorulan sorulara yanıt vermemiştir.
Bilgi Edinme Birimini 3 ay gecikmeli olarak oluşturan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan halen yanıt beklenmektedir.
Milli Savunma Bakanlığı ve Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı istenilen bilgileri ancak ikinci bir itiraz sonrası vermiştir ve ilk yanıtlarında bu bilgileri vermekten kaçınmışlardır. Fakat iki Bakanlık da istenilen bütün bilgileri ikinci yanıt mektuplarında vermişlerdir.
Aynı şekilde, istenilen bilgileri vermeyen İçişleri Bakanlığı’na itiraz edilmiştir ve halen yanıt beklenmektedir.
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ve bu Kurul ile iletişim konusunda hiç bir Bakanlık açık bilgi vermemektedir ve bilgi edinme hakkı başvuruları yapıldıktan sonra sorulduğunda da bu raporda BDEK hakkında verilmiş olan iletişim bilgilerini tam olarak vermemiştir.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun kısa geçmişi ve Bakanlıklar tarafından uygulamaya konulmasından bugüne kadar ortaya çıkan tablo yukarıda da görüldüğü gibi “karışık”.
Uygulamada önemli problemler olduğu bu araştırmada açıkça ortaya çıkmıştır. Yanıt vermemekte direnen Bakanlıklar:
Sağlık Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Tarım ve Köy Işleri Bakanlığı
(Not: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan halen yanıt beklenmektedir.)
bu hakkın kullanılmasına yardımcı olmada “sınıfta kalmıştır”!…
Bugün e-devlet ve e-Türkiye kavramlarının çok tartışıldığı bir dönemde Türkiye’de bilgi edinme hakkı uygulamaları Bakanlıklar tarafından bu şekilde uygulanıyorsa ortada büyük bir problem var demektir. Unutulmamalıdır ki bu kanunun yürürlüğe girmesi kamuda “açıklık ve şeffaflık” açısından atılmış ilk adımdır. Fakat, daha açık ve şeffaf bir Türkiye için bu kanunun gereğince “uygulanması” kanunun kendisinden daha önemlidir. Daha demokratik bir Türkiye, ve daha etkin bir yönetim için bu kanunun çok büyük titizlikle uygulanması gerekir. Vatandaşlarımız bugüne kadar yapmış oldukları başvurularla üzerlerine düşen görevi yapmışlardır. Şimdi sıra bu kanunun uygulamasından sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşlarındadır!
BilgilenmeHakkı.Org bu araştırma ve raporda uygulama ile ilgili olarak ortaya çıkan problemlerin acilen giderilmesini Sayın Başbakanlık’tan talep eder.

Uluslararası bilgi edinme hakkı gününüz kutlu olsun!

Rapor için
http://www.bilgiedinmehakki.org/doc/tr_uygulama_rapor.pdf

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Nerede?

Iş bu BilgiEdinmeHakki.Org raporunun yayınlandığı 09 Ağustos 2004 tarihine kadar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından, 14. Madde gereği kurulması ve çalışmalarına başlamış olması gereken Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile ilgili hiç bir bilgi yayınlanmamıştır. Bu da doğal olarak “Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu nerede? Yapılmak istenen itirazlar nereye ve nasıl yapılıyor?” gibi sorulara yol açmakta…

Bu raporda Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu hakkinda bilgi edinme hakkini kullanarak Basbakanlik’tan elde ettigi onemli bilgileri kamuoyuna sunan BilgiEdinmeHakki.Org raporu yapilan araştırma ve incelemeden ortaya çıkanları şu şekilde özetlemektedir:

 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu yürürlüğe girmiştir.
 • Sayısı hiç de az olmayan kamu kurum ve kuruluşu, Bilgi Edinme Birimlerini oluşturmuş ve internet üzerinden başvuru kabul etmeye başlamıştır.
 • Vatandaşlar bilgi edinme haklarından yararlanmaya başlamışlardır.
 • Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri belirlenmiştir ve Kurul görevine başlamıştır.
 • Bugüne kadar Kurul’ a 73 itiraz başvuru yapılmış bunlardan 29 tanesi hakkında Kurul karar vermiştir.
Ilaveten, rapor bu inceleme sonucunda ortaya çıkan ve cevap bekleyen önemli soruları da şu şekilde özetlemektedir:
 • Neden bugüne kadar Kurul için bir web sitesi kurulmadı?
 • Kamu kurum ve kuruluşları için konulan şartlar neden Kurul için uygulanmıyor?
 • Neden Kurul kararları yayınlanmıyor?
Peki vatandaşlar Kurul ile ilgili bilgilere nasıl ulaşacak?
Bugün e-devlet ve e-Türkiye kavramlarının çok tartışıldığı bir dönemde Türkiye’de bilgi edinme hakkı uygulamalarından sorumlu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurul’una ancak bilgi edinme hakkımızdan yararlanarak ulaşabiliyorsak ortada açıklık ve şeffaflık açısından aşılması gereken çok önemli sorunların varolduğu bir gerçektir.

BilgiEdinmeHakki.Org bir an önce;

 • Kurul kararlarının açıklanmasının,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının Kurul hakkında bilgilendirilmesinin,
 • Bilgi Edinme Birimlerinin vatandaşlara Kurul hakkında bilgi vermesinin
 • Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun günışığına çıkarılmasının,
sağlanmasını Başbakanlık’tan talep eder.
Bu rapora yukarıdaki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Melih Aşık: Köşk Yasası

Melih Aşık: Köşk yasası. Milliyet, 18.11.2008

Bu haber aşağıdakilerden eski ama konu ile ilgili o bakımdan okunması lazım

Köşk yasası
Cumhurbaşkanı’na verilen hediyeler konusu, Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın 2007 yılı Kasım’ında Türkiye’ye yaptığı ziyaretten bu yana ısrarla soruluyor. Bugüne dek sadece Avukat Noyan Özkan’ın bilgi edinme amaçlı sorusuna karşılık olarak Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı M. Emin Kuz bir açıklama yapmış, özetle şöyle demişti:
“ …bu hediyeler Devleti temsilen Cumhurbaşkanlarının şahsına verilmekte olup bugüne kadar görev yapan Cumhurbaşkanlarımızın, verilen bu tür hediyelerin kayda geçirilmesine ilişkin standart ve yerleşmiş bir uygulamaları bulunmamaktadır”…
Çankaya Köşkü, geçen hafta sonu bize gönderdiği açıklamada yeni alındığı anlaşılan kararlar açıkladı… Denildi ki:
“…Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulan bütün hediyelerin kayıtları titizlikle tutulmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu hediyelerin ileride adına kurulacak bir müzede sergilenmesini arzu ettiklerini değişik vesilelerle ifade etmişlerdir. Ancak, hediyelerin teatisinden sonra makul bir süre geçmeden kamuoyuna duyurulması milletlerarası nezaket kuralları ile bağdaşmayacağından, kayda alınan hediyelerin bu safhada kamuoyuna açıklanması uygun bulunmamaktadır…”
Açıklamada İnönü’den sonra (Ahmet Necdet Sezer hariç) görev yapan cumhurbaşkanlarının gelen hediyelerin kaydını tutmadığı da bildiriliyor.
Demek ki bu konuyu düzenleyen bir yasa yapılmasına ihtiyaç var… Almanya’da başbakanlara gelen hediyelerin zaman zaman sergilendiğini, son Başbakan Merkel’e gelen hediyelerin de buna dahil olduğunu, 25 doların üzerinde değere sahip hediyeleri başbakanların parasını ödeyerek satın alabildiğini yazmıştık.
Neden bizde de hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan ve bakanları kapsayan benzer bir yasa yapılmasın?